Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

means (en)

  1. (μετρήσιμο) το μέσο, κάτι που χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί ένας σκοπός
    by means of the press - δια μέσου του τύπου
    fraudulent/legal means - δόλια/νόμιμα μέσα
  2. (μόνος πληθυντικός) χρηματικά μέσα, χρήματα
    I do not have the means to buy it.
    Δεν έχω τα μέσα να το αγοράσω.

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

means (en)

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

means (en)

  Πηγές επεξεργασία