ενικός         πληθυντικός  
mélange mélanges

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

mélange (fr) αρσενικό