Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

mélanges (fr)