Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
lessee lessees

  Ουσιαστικό επεξεργασία

lessee (en)

  Πηγές επεξεργασία