Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

future (en)

  1. το μέλλον
  2. ο μέλλοντας (ρηματικός χρόνος)

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

future (en)

  1. μελλοντικόςΓαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

future (fr)Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

future (it)

  1. ο μέλλοντας (ρηματικός χρόνος)