Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Επιφώνημα επεξεργασία

fi (fr)

  1. εκφράζει αηδία ή περιφρόνησηΚινιαρουάντα (rw) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

fi (rw)Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

fi (pl) ουδέτερο

  1. το γράμμα του ελληνικού αλφάβητου: φιΡουμανικά (ro) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

'a 'fi (ro)

Κλίση επεξεργασία