Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΕπιφώνημαΕπεξεργασία

fi (fr)

  1. εκφράζει αηδία ή περιφρόνησηΚινιαρουάντα (rw) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

fi (rw)Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

fi (pl) ουδέτερο

  1. το γράμμα του ελληνικού αλφάβητου: φιΡουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

'a 'fi (ro)

ΚλίσηΕπεξεργασία