Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

familiarity < familiar + -ity

  Ουσιαστικό επεξεργασία

familiarity (en) (μη μετρήσιμο ή μόνο στον ενικό)

 1. η οικειότητα, η εξοικείωση, η γνώση
  He lacks the familiarity which experience provides.
  Tου λείπει η οικειότητα που προσφέρει η πείρα.
  familiarity with a subject - εξοικείωση με ένα θέμα
   συνώνυμα: acquaintance
 2. η οικειότητα, με οικείο τρόπο
  He treats his subordinates with familiarity.
  Φέρεται με οικειότητα στους υφισταμένους του.

  Πηγές επεξεργασία