Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
discussion discussions

  Ουσιαστικό επεξεργασία

discussion (en) (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο)

  • η συζήτηση για ένα θέμα, η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του να συζητώ
    after much discussion - ύστερα από πολλή συζήτηση
    We had a long discussion about it.
    Είχαμε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό.
     συνώνυμα: → δείτε τη λέξη talk

  Πηγές επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
discussion discussions

discussion (fr) θηλυκό