ενικός         πληθυντικός  
constitution constitutions

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

constitution (en)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

constitution (fr) θηλυκό