ενεστώτας cluster
γ΄ ενικό ενεστώτα clusters
αόριστος clustered
παθητική μετοχή clustered
ενεργητική μετοχή clustering

cluster (en)