ενικός         πληθυντικός  
caractérologie caractérologies

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

caractérologie (fr) θηλυκό

Συγγενικά

επεξεργασία