ενικός         πληθυντικός  
caractérisation caractérisations

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

caractérisation (fr) θηλυκό

Συγγενικά

επεξεργασία