Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

caractérisée (fr)