Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
breath breaths

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

breath (en)

 1. (μη μετρήσιμο) η ανάσα, η αναπνοή, η πράξη του αναπνέω
  I am holding my breath.
  Bαστώ/κρατώ την ανάσα/αναπνοή μου.
  I am catching my breath.
  Πιάνεται/κόβεται η ανάσα μου.
  hot breath - ζέστη/καυτή ανάσα
  You can’t hear his breath.
  Δεν ακούγεται η ανάσα του.
   συνώνυμα: breathing
 2. (μετρήσιμο) η ανάσα, η αναπνοή, η πνοή, μια ποσότητα αέρα που εισέρχεται στους πνεύμονες
  I take a deep breath.
  Παίρνω βαθιά ανάσα/αναπνοή.
  up to my last breath - ως την τελευταία μου πνοή
 3. (μόνο στον ενικό, λογοτεχνικό) η πνοή, μια ελαφριά κίνηση του αέρα
  not a breath of wind - ούτε η παραμικρή πνοή ανέμου

Συγγενικά επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία