Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

birthday (en)

Happy birthday! : καλά γενέθλια (εμείς θα λέγαμε : χρόνια πολλά!)