Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

allege (en)