Επίθετο

επεξεργασία

acting (en) (χωρίς παραθετικά)

 • αναπληρωματικός, αναπληρωτής, που ενεργεί σε μια θέση, ασκεί καθήκοντα ή εξουσία, έκτακτα, προσωρινά, αναπληρώνοντας ή υποκαθιστώντας κάποιο άλλο πρόσωπο όταν συνήθως χηρεύει μια θέση, παραιτείται ή εκπίπτει κάποιος από ένα αξίωμα κτλ.
  an acting judge - αναπληρωματικός δικαστής
  acting manager - αναπληρωτής διευθυντής

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

acting (en)

 • (μη μετρήσιμο) η υποκριτική
  This director knows nothing about acting.
  Αυτός ο σκηνοθέτης δεν ξέρει τίποτα για την υποκριτική.
  Musical theater includes acting, dancing, and singing.
  Το μουσικό θέατρο συμπεριλαμβάνει υποκριτική, χορό και τραγούδι.

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

acting (en)