Αυτή η σελίδα μπήκε στον κατάλογο των σελίδων που χρειάζονται επιμέλεια και έλεγχο
Παρακαλούμε συμπληρώστε, τεκμηριώστε το λήμμα και βγάλτε αυτή την ετικέτα εάν θεωρείτε ότι το λήμμα ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Βικιλεξικού.

Για έλεγχο. Χρειάζονται οι προφορές, για να φανεί αν είναι αρκτικόλεξα ή συντομογραφίες ή ακρωνύμια. ‑‑Sarri.greek  | 13:05, 7 Αυγούστου 2023 (UTC).  Ετυμολογία

επεξεργασία
IA < Intelligence Artificcielle

  Συντομομορφή

επεξεργασία

IA (fr) αρκτικόλεξο

Δείτε επίσης

επεξεργασία
  • διάφορες γλώσσες: AI  Ετυμολογία

επεξεργασία
IA < Inteligencia Artificial

  Συντομομορφή

επεξεργασία

IA (es) αρκτικόλεξο  Ετυμολογία

επεξεργασία
IA < Intelligenza Artificiale

  Συντομομορφή

επεξεργασία

IA (it) αρκτικόλεξο  Ετυμολογία

επεξεργασία
IA < Inteligência Artificial

  Συντομομορφή

επεξεργασία

IA (pt) αρκτικόλεξο  Ετυμολογία

επεξεργασία
IA < Inteligența Artificială

  Συντομομορφή

επεξεργασία

IA (ro) αρκτικόλεξο