Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Hydrozoa < hydro- αρχαία ελληνική ὕδρος (< ὕδωρ) + -zoa ζῷον • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Hydrozoa (en)