Δείτε επίσης: ότι, ὅ τι

Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  ΣύνδεσμοςΕπεξεργασία

ὅτι

  1. υποτακτικός αιτιολογικός σύνδεσμος, που εισάγει δευτερεύουσες επιρρηματικές αιτιολογικές προτάσεις αντικειμενικής αιτιολογίας
    οἱ θεοὶ διαφερόντως αὐτὸν ἐτίμησαν, ὅτι τὸν ἐραστὴν οὕτω περὶ πολλοῦ ἐποιεῖτο (Πλάτω, Συμπόσιον)
  2. υποτακτικός ειδικός σύνδεσμος, που εισάγει δευτερεύουσες ονοματικές ειδικές προτάσεις αντικειμενικής κρίσης
    λέγοντες γὰρ περὶ τοῦ ἤθους οὐ λέγομεν ὅτι σοφὸς ἢ συνετὸς ἀλλ᾽ ὅτι πρᾶος ἢ σώφρων (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια)