Δείτε επίσης: ἀργύρῳ, Αργυρώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ἀργύρω αρσενικό