Δείτε επίσης: ἀργύρω, Αργυρώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ἀργύρῳ αρσενικό