Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

χοντρή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία