Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

χοντρή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία