Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

χοντροί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία