Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

χειροκίνητο

  1. χειροκίνητος, στην αιτιατική του ενικού
  2. ουδέτερο του χειροκίνητος, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του ενικού