Δείτε επίσης: φύλα, φίλα

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

φύλλα