Δείτε επίσης: Φύλλα, φύλα, φίλα

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

φύλλα