Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

υπενθυμίσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος υπενθυμίζω
  2. θα υπενθυμίσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος υπενθυμίζω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

υπενθυμίσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του υπενθύμιση