Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

τουαλέτες θηλυκό

  Μεταφράσεις επεξεργασία