Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

τηρήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος τηρώ
  2. θα τηρήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος τηρώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τηρήσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του τήρηση