Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

τελετουργικά

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τελετουργικά