Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Επίρρημα επεξεργασία

τελετουργικά

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

τελετουργικά