Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ταυτόσημα ουδέτερο του ταυτόσημος, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού