Δείτε επίσης: τέλεια, τελεία

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τέλια ουδέτερο