Δείτε επίσης: τέλεια, τελεία

Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τέλια ουδέτερο