Δείτε επίσης: τέλεια, τελεία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τέλια ουδέτερο