Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τέλη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία