Στιγμιότυπο της σχέσης R(Item asin, Item Title, Item Version, Item Price, Change date), με δύο πλειάδες. Ένα «μικρό» υποσύνολο ενός συνόλου με όλες τις πιθανές πλειάδες

  Ετυμολογία

επεξεργασία
στιγμιότυπο σχέσης < → δείτε τις λέξεις στιγμιότυπο και σχέση, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική relation instance

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

στιγμιότυπο σχέσης

Συνώνυμα

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. βλ. τον μαθηματικό ορισμό του στιγμιότυπου σχέσης: , Μ.Χατζόπουλος, 2009, Το Σχεσιακό Μοντέλο - Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός, σελ. 6. Προσπέλαση 2020-02-06
  2. 2,0 2,1 Ευαγγελία Πιτουρά, «Το Σχεσιακό Μοντέλο και η Σχεσιακή Άλγεβρα», σελ. 44-45, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προσπέλαση 2020-02-04