Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σκωπτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία