Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σκωπτικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία