Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ριζίτικη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία