Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ριζίτικοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία