Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

προϋπαντάω < πρό + αρχαία ελληνική ὑπαντάω / ὑπαντῶ < ὑπό + ἀντάω / ἀντῶ < ἀντί < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ρίζα *h₂énti < *h₂énts < *h₂ent- (μπροστά)

  Ρήμα επεξεργασία

προϋπαντάω

Άλλες μορφές επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία