Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

προχωρητική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία