Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

προχωρητικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία