Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

προσθέσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος προσθέτω
  2. θα προσθέσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος προσθέτω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

προσθέσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του πρόσθεση