Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

προσημειώσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος προσημειώνω
  2. θα προσημειώσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος προσημειώνω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

προσημειώσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του προσημείωση