Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

προσηγορικόν

Εκφράσεις επεξεργασία