Ετυμολογία

επεξεργασία
πλουραλιστικά < πλουραλιστικός +

  Επίρρημα

επεξεργασία

πλουραλιστικά

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

πλουραλιστικά