Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

πλοηγήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος πλοηγώ
  2. θα πλοηγήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος πλοηγώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πλοηγήσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του πλοήγηση