Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

περιφραστικά < περιφραστικός

  Επίρρημα Επεξεργασία

περιφραστικά

  Μεταφράσεις Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου Επεξεργασία

περιφραστικά