Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

πεντακόσια < λείπει η ετυμολογία

  Αριθμητικό επεξεργασία

πεντακόσια (και πεντακόσα)

  • ο ακέραιος αριθμός (500) που έπεται του τετρακόσια ενενήντα εννιά (499) και προηγείται του πεντακόσια ένα (501)

Εκφράσεις επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία