Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

παραχωρήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος παραχωρώ
  2. θα παραχωρήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος παραχωρώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παραχωρήσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του παραχώρηση