Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος μετοχήςΕπεξεργασία

παγιωμένη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία